Memòries de gestió

Versió infogràfica

Memòria 2021Memòria 2020Memòria 2019 Memòria 2018

 

Versió extensa

Memòria 2021Memòria 2020Memòria 2019 Memòria 2018 Memòria 2017 Memòria 2016 Memòria 2015 Memòria 2014 Memòria 2013 Memòria 2012 Memòria 2011 Memòria 2010 Memòria 2009 Memòria 2008 Memòria 2007 Memòria 2006

 

  

Darrera actualització: 08/06/2022
Font: Propi ens
Format de les dades: PDF
Llicència: Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Llei de Transparència 19/2014: Article 8. Apartat 1. Punt i.
Llei de Transparència 19/2013:  
Classificació documental: Organització i coordinació / Estratègies de gestió administrativa / Memòries i estudis