Visió

La Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona (XALOC) té com a objectius en un període de tres anys:

 • Ser un referent en l’àmbit territorial de Girona
 • Complementar i consolidar els serveis que la Diputació de Girona ofereix als ajuntaments
 • Consolidar un Sistema de Gestió de la Qualitat propi
 • Augmentar fins un 80% els ajuntaments als quals es presten serveis
 • Consolidar la carta de serveis
 • Millorar la professionalitat i l’eficàcia

 

Per convertir en realitat aquests objectius serà necessari un impuls polític i l’elaboració d’un pla estratègic que reculli objectius, formació competencial, una ampliació de recursos (humans, materials, econòmics i tecnològics), i la temporització de les accions a realitzar. Volem ser competitius, davant les ofertes d’altres organismes públics i privats, a partir:

 • Del principi de legalitat
 • D’un equip de professionals amb molta experiència
 • Potenciant el treball en equip tant dins de l’organisme, com amb els ens locals
 • D’un lideratge compartit
 • De serveis integrats amb la millor tecnologia
 • D’uns principis de comportament: generositat, motivació, empatia, credibilitat i solvència