Visió

XALOC vol ser un agent efectiu de transformació del sector innovant cap una administració local d’excel·lència, millorant i reorientant el futur de l’administració pública local amb els següents objectius:

 • Ser un referent en l'àmbit territorial de Girona
 • Complementar i consolidar els serveis que la Diputació de Girona ofereix als ajuntaments
 • Augmentar el nombre d'ens locals als quals es presten serveis
 • Consolidar la carta de serveis
 • Millorar la professionalitat i l'eficàcia

La imatge amb què XALOC es vol projectar en el futur és la d'un organisme dinàmic capaç de ser competitiu davant l'oferta d'altres organismes públics i privats, amb la millora contínua i l'excel·lència en la prestació dels serveis, amb professionalitat i eficàcia, a partir:

 • Del principi de legalitat
 • D'un equip de professionals amb molta experiència
 • Potenciant el treball en equip tant dins de l'organisme, com amb els ens locals
 • D'un lideratge compartit
 • De serveis integrats amb la millor tecnologia
 • D'uns principis de comportament: generositat, motivació, empatia, credibilitat i solvència