Organigrama

Per aconseguir les finalitats que té assignades, XALOC s'estructura actualment en set serveis:

 • Dos que se centren primordialment a prestar serveis d'assistència i assessorament als ens locals:
  • Inspecció Tributària
  • Gestió i Recaptació Tributària 
 • Cinc serveis més que, a part de gestionar el funcionament intern de l'organisme, donen suport als dos primers per assegurar la consecució eficaç dels seus propòsits: 
  • Sistemes i Tecnologies de la Informació
  • Administració i Organització
  • Assessoria Juridicotributària
  • Serveis Econòmics
  • Tresoreria

El Consell Rector de XALOC, en sessió extraordinària 8/2020 de 15 d'octubre de 2020, va aprovar la modificació de l'organigrama de XALOC, quedant configurat de la següent manera:

Organigrama

 

Document Any Format Mida
Organigrama 2021 PDF  119,73 Kb

 

Per visualitzar el PDF cal tenir instal·lat el programa Acrobat Reader.

 

Darrera actualització: 22/03/2022
Font: Propi ens
Format de les dades: PDF
Llei de Transparència 19/2014: Article 9. Apartat 1. Punt a i b.
Llei de Transparència 19/2013: Article 6. Apartat 1.
Classificació documental: Organització i coordinació / Estructuració de serveis / Organigrama