Organigrama

Per aconseguir les finalitats que té assignades, XALOC s'estructura actualment en vuit àrees:

Tres que es dediquem primordialment a prestar Serveis d'Assistència i Assessorament als ens locals.

  • Àrea d'Assistència i Formació als Municipis
  • Àrea d'Inspecció Tributària
  • Àrea de Gestió Tributària i Recaptació

Cinc àrees més que, a banda de gestionar el funcionament intern de l'organisme, donen suport a les tres primeres per assegurar la consecució eficaç dels seus propòsits.

  • Àrea de Serveis Informàtics
  • Àrea d'Administració i Organització
  • Àrea d'Assessoria Jurídica
  • Àrea de Serveis Econòmics
  • Àrea de Tresoreria

El Consell Rector, en sessió ordinària 8/2014 de data 11 de novembre de 2014, va aprovar la modificació de l'organigrama de XALOC, quedant configurat de la següent manera:

 

Document Any Format Mida
Organigrama 2014 XLS / PDF  813,5 Kb / 440,54 Kb

 

Per visualitzar el PDF cal tenir instal·lat el programa Acrobat Reader.

 

Darrera actualització: 01/09/2016
Font: Propi ens
Format de les dades: XLS i PDF
Llei de Transparència 19/2014: Article 9. Apartat 1. Punt a i b.
Llei de Transparència 19/2013: Article 6. Apartat 1.
Classificació documental: Organització i coordinació / Estructuració de serveis / Organigrama