Canals d'accés als serveis

Canals d’accés als serveis

Els canals d'accés que es poden utilitzar per relacionar-se amb la Seu Electrònica de XALOC són els següents:

  • Accés electrònic, segons els principis establerts a la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en els termes dictats per la normativa vigent en aquesta matèria en cada moment.

L'accés electrònic a la Seu Electrònica preveu l'ús de certificats en l'accés a consultes i tràmits que requereixin identificar la identitat de la persona que realitza la sol·licitud, així com garantir la confidencialitat de les transaccions.