Dades del conveni

Tornar
Núm de conveni:
Objecte: CONVENI DELEGACIÓ DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ DELS TRIBUTS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC
Tipus: Delegació
Data inici: 18/11/2018
Data fi: 18/11/2022
Obligacions:

Ens / Entitats que el signen

  • Ajuntament de Sant Pere Pescador

Dades de les delegacions

Obertura

Data efectiva: 18/11/2018
Data signatura:
Data final conveni: 18/11/2022
Categoria Concepte
Recaptació Executiva Tots els ingressos de dret públic