Personal adscrit per adjudicataris de contractes signats amb XALOC

L'article 9.1. h) de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern del Parlament de Catalunya estableix que l'Administració ha de fer pública la relació dels llocs ocupats per personal adscrit per part de les empreses adjudicatàries de contractes signats amb l'Administració que, en virtut del contracte, dugui a terme una activitat, un servei o una obra amb caràcter permanent en una dependència o un establiment públic, i també el règim de dedicació i el règim retributiu d'aquest personal i les tasques que duu a terme.

Document                                                            
Format Mida
Relació de personal adscrit per adjudicataris XLS / PDF 37 Kb / 33,57 Kb

 

 

Darrera actualització: 24/01/2019
Font: Propi ens
Format de les dades: XLS i PDF
Llei de Transparència 19/2014: Article 9. Apartat 1. Punt h.
Classificació documental: Organització i coordinació / Contractació / Gestió contractació