Ofertes de treball

Ofertes de treball

Borsa de treball categoria administratius

Convocatòria selecció per establir una borsa de treball de la categoria d'administratius

20/07/2017 - 03/08/2017

Selecció Tècnic Superior

Tècnic d'assessorament econòmic, oficina Ripoll

17/10/2017 - 31/10/2017

Concurs de mèrits provisió lloc de treball

Cap d'oficina territorial, oficina del Gironès

03/11/2017 - 22/11/2017