Ofertes de treball

ESTAT:
TIPOLOGIA:

Ofertes de treball

Borsa de treball categoria administratius

Convocatòria selecció per establir una borsa de treball de la categoria d'administratius

20/07/2017 - 03/08/2017

Selecció Tècnic/a Mitjà A2 de Serveis Jurídics

Tècnic/a Mitjà de Serveis Jurídics

22/03/2018 - 10/04/2018

Borsa de treball de la categoria de tècnic/a superior (A1) en diferents àmbits

Convocatòria i bases específiques borsa de treball tècnic/a superior diferents àmbits

18/10/2018 - 15/11/2018

Provisió per lliure designació secretari/a de direcció (C1)

Convocatòria per proveir una plaça de secretari/a de direcció

14/11/2018 - 04/12/2018