Ofertes de treball

Ofertes de treball

Borsa de treball categoria administratius

Convocatòria selecció per establir una borsa de treball de la categoria d'administratius

A determinar - A determinar

Concurs de mèrits provisió lloc de treball

Cap d'oficina territorial, oficina del Gironès

A determinar - A determinar

Borsa de treball categoria administratius

Convocatòria selecció per establir una borsa de treball de la categoria d'administratius

20/07/2017 - 03/08/2017

Selecció Tècnic Superior

Tècnic d'assessorament econòmic, oficina Ripoll

05/01/2018 - 19/02/2018

Selecció subinspector

Convocatòria de selecció interins subinspector

15/03/2018 - 05/04/2018

Borsa de treball categoria operador programador informàtic

Convocatòria selecció per establir una borsa de treball de la categoria d'operador programador informàtic

22/03/2018 - 05/04/2018

Selecció Tècnic/a Mitjà A2 de Serveis Jurídics

Tècnic/a Mitjà de Serveis Jurídics

22/03/2018 - 10/04/2018

Concurs oposició promoció interna

1 plaça d'administratiu/va

12/06/2018 - 02/07/2018

Borsa de treball de la categoria de tècnic/a superior (A1) en diferents àmbits

Convocatòria i bases específiques borsa de treball tècnic/a superior diferents àmbits

18/10/2018 - 15/11/2018