Convenis signats

Tipus
Signants
Data inici
Data fi
Núm. conveni Tipus Signants Objecte Data inici Data fi Detall
Col·laboració Diputació de Girona; Ajuntament de Puigcerdà Conveni entre l'Ajuntament de Puigcerdà i XALOC per la ubicació d'una oficina d'atenció al públic mitjançant l'ús compartit d'espais 01/06/2022 31/05/2026 Detalls
CN0042022 Col·laboració XALOC; Generalitat de Catalunya, Xarxa Local de Municipis Conveni de col·laboració entre XALOC i la Comissió Central de Subministraments, en què s'estableixen les condicions de participació en el Sistema central d'adquisicions de béns i serveis de la Generalitat de Catalunya 14/02/2022 14/02/2026 Detalls
Encàrrec de gestió XALOC; Ajuntament de Castell-Platja d'Aro Conveni entre XALOC i l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro mitjançant el qual es formalitza l'encàrrec de gestió de les funcions d'inspecció de l'Impost sobre les activitats econòmiques (IAE) 20/01/2022 20/01/2026 Detalls
Col·laboració Diputació de Girona; Conveni de cooperació entre XALOC i l'Ajuntament de Banyoles 03/01/2022 03/01/2026 Detalls
Col·laboració Diputació de Girona; Ajuntament de Banyoles Conveni de cooperació entre XALOC i l'Ajuntament de Banyoles 03/01/2022 02/01/2026 Detalls
Col·laboració Diputació de Girona; Conveni de cooperació entre XALOC i l'Ajuntament de Banyoles 03/01/2022 03/01/2026 Detalls
Col·laboració Diputació de Girona; Consell Comarcal del Pla de l'Estany Conveni de col·laboració entre XALOC i el Consell Comarcal del Pla de l'Estany 01/01/2022 01/01/2026 Detalls
2021/5/0267 Col·laboració Diputació de Girona; Agència Tributària de Catalunya, Diputació de Barcelona, Diputació de Girona, Diputació de Lleida, Diputació de Tarragona Conveni entre l'Agència Tributària de Catalunya i les diputacions catalanes de Finestreta Única Tributària (FUT) 10/11/2021 10/11/2023 Detalls
2021/5/0268 Col·laboració Diputació de Girona; Agència Tributària de Catalunya, Diputació de Barcelona, Diputació de Girona, Diputació de Lleida, Diputació de Tarragona Conveni de col·laboració entre l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) i les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona en matèria d'intercanvi de dades amb transcendència tributària 10/11/2021 10/11/2023 Detalls
2021/11/0627 Col·laboració Diputació de Girona; Diputació de Barcelona, Diputació de Girona, Diputació de Lleida, Diputació de Tarragona Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, l'Institut del Teatre, el Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona i els organismes tributaris de les diputacions de Girona, Lleida i Tarragona per a la contractació conjunta del servei de notificació administrativa 02/10/2021 02/10/2022 Detalls
2021/11/2588 Col·laboració XALOC; Consell Comarcal de la Garrotxa, Xarxa Local de Municipis Conveni entre la Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC) i el Consell Comarcal de la Garrotxa per a la cooperació en matèria de gestió tributària, recaptatòria i activitats i serveis connexos 01/09/2021 31/08/2022 Detalls
2021/5/0703 Col·laboració XALOC; Agència Tributària de Catalunya, Consell Comarcal de la Garrotxa, Xarxa Local de Municipis Conveni de col·laboració entre l'Agència Tributària de Catalunya, la Xarxa Local de Municipis Gironins i el Consell Comarcal de la Garrotxa, per a la ubicació d'oficines de servei d'atenció al públic de l'Agència Tributària de Catalunya mitjançant l'ús compartit d'espais. 22/07/2021 22/07/2025 Detalls
CN1892021 Col·laboració XALOC; Agència Tributària de Catalunya, Xarxa Local de Municipis Conveni de col·laboració entre l'Agència Tributària de Catalunya i la Xarxa Local de Municipis Gironins per a la determinació de l'assumpció de despeses i costos per a la ubicació d'oficines de Servei d'Atenció al Públic de l'Agència Tributària de Catalunya mitjançant l'ús compartit d'espais 08/07/2021 08/07/2025 Detalls
CN0052022 Col·laboració XALOC; Agencia Estatal Administración Tributaria, Federación Española de Municipios y Províncias (FEMP), Xarxa Local de Municipis Protocol d'adhesió al conveni entre l'Agència Estatal d'Administració Tributària Espanyola (AEAT) i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), en matèria d'intercanvi d'informació tributària i col·laboració en la gestió recaptatòria amb les entitats locals 04/04/2021 04/04/2025 Detalls
CN0022022 Col·laboració XALOC; Consell Comarcal del Gironès, Xarxa Local de Municipis Modificació del conveni subscrit en data 18 de novembre de 2014 entre XALOC i el Consell Comarcal del Gironès per a la cooperació en matèria de gestió tributària, recaptatòria i activitats o serveis connexos 01/01/2021 18/11/2022 Detalls
Col·laboració XALOC; Consell Comarcal del Gironès Pròrroga del conveni de cooperació en matèria de gestió tributària, recaptatòria i activitats i serveis connexos 18/11/2020 18/11/2022 Detalls
CN1852021 Col·laboració XALOC; Agencia Estatal Administración Tributaria, Federación Española de Municipios y Províncias (FEMP) Protocol d'adhesió al Conveni subscrit entre l'Agència Estatal de l'Administració Tribtuària i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies per la recaptació, en via executiva, dels recursos de dret públic de les corporacions locals per part de l'AEAT 23/10/2020 Detalls
Col·laboració Diputació de Girona; Agència Tributària de Catalunya, Diputació de Barcelona, Diputació de Lleida, Diputació de Tarragona Modificació del conveni de col·laboració de 5 de maig de 2015 entre l'Agència Tributària de Catalunya i les diputacions de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida per a la recaptació en via executiva d'ingressos tributaris i altres ingressos de dret públic 02/10/2019 02/10/2023 Detalls
Col·laboració Diputació de Girona; Modificació Conveni entre l'ATC i les Diputacions Catalanees per l'alineació mitjançant subhasta pública de béns embargats 24/05/2019 Detalls
Col·laboració Diputació de Girona; Agencia Estatal Administración Tributaria Modificació conveni entre l'ATC i les Diputacions Catalanes per l'alineació mitjançant subhasta pública de béns embargats 24/05/2019 24/05/2023 Detalls

Dades a temps real