Convenis signats

Tipus
Signants
Data inici
Data fi
Núm. conveni Tipus Signants Objecte Data inici Data fi Detall
CN1252018 Encàrrec de gestió XALOC; Consell Comarcal de la Selva Conveni entre XALOC i el Consell Comarcal de la Selva mitjançant el qual es formalittza l'encàrrec de gestió per dur a terme les funcions de I'IAE als muncipis d'Amer, Caldes de Malavella, Hostalric, Maçanet de la Selva, Susqueda i Vilobí d'Onyar 16/01/2018 Detalls
CN1162017 Col·laboració XALOC; Consell Comarcal de la Garrotxa Conveni entre XALOC i el Consell Comarcal de la Garrotxa per a la cooperació en matèria de gestió tributària, recaptatòria i activitats o serveis connexos 01/09/2017 01/09/2025 Detalls
2017/5/0077 Encàrrec de gestió XALOC; Agència Tributària de Catalunya, Diputació de Barcelona, Diputació de Girona, Diputació de Lleida, Diputació de Tarragona Conveni per a l'encàrrec del tractament de dades de caràcter personal derivat del conveni de 5 de maig de 2015 entre l'ATC i les Diputacions de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida per a la recaptació en via executiva d'ingressos tributaris i altres ingressos de dret públic 07/07/2017 02/10/2023 Detalls
2017/5/0075 Col·laboració XALOC; Agència Tributària de Catalunya, Diputació de Barcelona, Diputació de Girona, Diputació de Lleida, Diputació de Tarragona Conveni de col·laboració entre l'ATC i les Diputacions de Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona per a l'alienació mitjançant subhasta pública de béns embargats 07/07/2017 27/05/2023 Detalls
CN1142017 Encàrrec de gestió XALOC; Ajuntament d'Olot Conveni entre la Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC) i l'Ajuntament d'Olot mitjançant el qual es formalitza l'encàrrec de gestió de les funcions d'inspecció de l'impost sobre les activitats econòmiques 06/06/2017 Detalls
CN1132017 Encàrrec de gestió XALOC; Ajuntament d'Olot Conveni entre la Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC) i l'Ajuntament d'Olot mitjançant el qual es formalitza l'encàrrec de gestió de les funcions d'inspecció de l'impost sobre les activitats econòmiques 06/06/2017 Detalls
CN0742015 Col·laboració XALOC; Ajuntament de Cassà de la Selva Conveni entre la Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC) i l'Ajuntament de Cassà de la Selva per a la cooperació en matèria de gestió tributària, recaptatòria i activitats o serveis connexos (cessió d'un espai i transferència de personal) 01/01/2015 01/01/2023 Detalls
CN0672014 Col·laboració XALOC; Ajuntament de Palafrugell Conveni de col·laboració per a la interoperabilitat entre l'aplicació informàtica que utilitzarà l'Ajuntament per gravar denúncies en matèria de trànsit i l'aplicació informàtica que disposa XALOC per a la gravació i impuls de l'expedient un cop gravada la denúncia, per mitjà de serveis web 24/10/2014 24/10/2022 Detalls
CN3175 Col·laboració Diputació de Girona; Col·legi de notaris de Catalunya Conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Col·legi de Notaris de Catalunya 02/07/2014 02/07/2023 Detalls
CN0632014 Col·laboració XALOC; Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya Addenda al conveni de col·laboració entre la Xarxa Local de Municipis Gironins de la Diputació de Girona i el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya 12/02/2014 17/04/2023 Detalls
CN0402013 Col·laboració XALOC; Consell Comarcal de la Garrotxa Conveni entre XALOC i el Consell Comarcal de la Garrotxa per a la cooperació en matèria d'assessorament i assistència comptable als ens locals de la comarca de la Garrotxa 10/05/2011 31/12/2022 Detalls
CN0092009 Encàrrec de gestió XALOC; Consell Comarcal del Pla de l'Estany Conveni entre XALOC i el Consell Comarcal del Pla de l'Estany pel que es formalitza un encàrrec de gestió per dur a terme les funcions d'inspecció de l'impost sobre activitats econòmiques de diversos ajuntaments de la comarca 03/03/2009 Detalls
CN0012009 Col·laboració XALOC; Ajuntament de Tossa de Mar Conveni entre XALOC i l'Ajuntament de Tossa de Mar per a l'ocupació d'un espai en dependències de l'ajuntament, amb destinació a oficina de gestió tributària i recaptació en aquest municipi 01/01/2009 01/01/2023 Detalls
CN0182008 Col·laboració XALOC; CSITAL Conveni de col·laboració entre XALOC i el Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local de Girona en matèria d'assessorament i organització conjunta d'accions formatives als ajuntaments de les comarques de Girona 13/05/2008 Detalls
CN0052008 Col·laboració XALOC; Caixa d'estalvis i pensions de Barcelona Conveni de col·laboració per al servei de cobraments a oficines bancàries entre la Xarxa Local de Tributs de la Diputació de Girona i la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona 11/02/2008 11/02/2023 Detalls
CN0012008 Col·laboració XALOC; Dirección General del Catastro Conveni de col·laboració entre la Direcció General del Cadastre i la Diputació de Girona en matèria de gestió cadastral 10/01/2008 31/12/2022 Detalls
CN1577 Col·laboració Diputació de Girona; Dirección General del Catastro Conveni de col·laboració entre la Direcció General del Cadastre i la Diputació de Girona en matèria de gestió cadastral 10/01/2008 31/12/2022 Detalls
CN0142007 Col·laboració XALOC; Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya Conveni de col·laboració entre la Xarxa Local de Tributs de la Diputació de Girona i el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Girona 17/04/2007 17/04/2023 Detalls
CN0302006 Col·laboració XALOC; Ministerio del Interior DGT Conveni de col·laboració entre la Direcció General de Trànsit del Ministeri d'Interior i la Diputació de Girona, sobre accés als registres de vehicles i persones de l'organisme autònom Jefatura Central de Tráfico 14/10/2006 14/10/2022 Detalls
CN0262006 Col·laboració XALOC; CSITAL Conveni de col·laboració entre l'organisme autònom Xarxa Local de Tributs de la Diputació de Girona i el Consell del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local de Catalunya en matèria d'assessorament i organització conjunta d'accions formatives als ajuntaments gironins 20/09/2006 Detalls

Dades a temps real