Dades del conveni

Tornar
Núm de conveni: CN1852021
Objecte: Protocol d'adhesió al Conveni subscrit entre l'Agència Estatal de l'Administració Tribtuària i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies per la recaptació, en via executiva, dels recursos de dret públic de les corporacions locals per part de l'AEAT
Tipus: Col·laboració
Data inici: 23/10/2020
Data fi:
Obligacions:
Informació de l'execució:
Informació de Modificacions:

Ens / Entitats que el signen

  • Agencia Estatal Administración Tributaria
  • Federación Española de Municipios y Províncias (FEMP)

Dades de la col·laboració

Obertura

Data efectiva:
Data signatura: 23/10/2020