Dades del conveni

Tornar
Núm de conveni: CN0052022
Objecte: Protocol d'adhesió al conveni entre l'Agència Estatal d'Administració Tributària Espanyola (AEAT) i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), en matèria d'intercanvi d'informació tributària i col·laboració en la gestió recaptatòria amb les entitats locals
Tipus: Col·laboració
Data inici: 04/04/2021
Data fi: 04/04/2025
Obligacions:
Informació de l'execució:
Informació de Modificacions:

Ens / Entitats que el signen

  • Agencia Estatal Administración Tributaria
  • Federación Española de Municipios y Províncias (FEMP)
  • Xarxa Local de Municipis

Dades de la col·laboració

Obertura

Data efectiva: 04/04/2021
Data signatura: 04/05/2021
Data final conveni: 04/04/2025