Contractació menor

En aquest apartat podreu consultar tota la contractació pública inferior a 18.000 euros (IVA exclòs) en el cas dels contractes de subministraments i serveis o de 50.000 euros en el cas dels contractes d'obres que realitza XALOC per tal d'executar les competències i finalitats que estableixen els seus Estatuts.

» Accedeix al Llistat de contractes menors

 

Actualització: contínua
Font de les dades: XALOC
Format de les dades: HTML