Normativa de contractació pública

En aquest espai hi trobareu el règim jurídic que regula la contractació a XALOC amb els seus corresponents enllaços als Butlletins oficials BOE i BOP.

Plecs generals

Si esteu interessats en participar en un procés de contractació, cal que tingueu en compte que, a més del plec de clàusules administratives particulars i de les prescripcions tècniques referents a un expedient concret, també serà d'aplicacio el plec de clàusules administratives generals, en funció del tipus de contractació (obres, serveis, subministraments i altres contractes administratius privats):