Informació econòmica, financera i patrimonial

En aquesta secció podreu trobar la informació associada a elements de naturalesa financera i pressupostària com, per exemple, el pressupost anual, l'estat d'execució del pressupost o els comptes anuals.