Compte general

El Compte general és l'expedient que reflecteix la situació econòmica, patrimonial i financera de l'ens. Aquí podeu consultar-ne tota la informació

 

Document                                                            
Enllaç
Comptes generals tramitats Enllaç extern

  

Darrera actualització: 02/03/2021
Font: Sindicatura de Comptes
Format de les dades: PDF i XML
Llei de Transparència 19/2014: Article 11. Apartat 1. Punt c.
Llei de Transparència 19/2013: Article 8. Apartat 1. Punt e.
Classificació documental:                         Gestió dels recursos econòmics / Elaboració del pressupost / Compte general