Inventari general del patrimoni

El patrimoni de XALOC està constituït per tots els béns i drets que li pertanyen, sigui quina sigui la seva naturalesa o títol d’adquisició, atès que l’organisme autònom, com qualsevol altra administració pública, té la capacitat d’adquirir, posseir, administrar i disposar de tota classe de béns i drets per a la consecució de les competències que en matèria de gestió tributària i de recaptació li té encomanades les lleis de règim local.

Tots aquestes béns i drets composen l’inventari de XALOC, que s’integra a l’inventari general consolidat de la Diputació de Girona. En aquest apartat, es pot consultar la relació de béns immobles, drets reals i altres béns d’especial interès que actualment pertanyen a XALOC.

 

Document                                                            
Exercici Enllaç
Rectificació de l'inventari de béns i drets de XALOC 2017 Enllaç
Rectificació de l'inventari de béns i drets de XALOC 2018 Enllaç
Rectificació de l'inventari de béns i drets de XALOC 2019 Enllaç
Rectificació de l'inventari de béns i drets de XALOC 2020 Enllaç

 

Béns immobles en règim d'arrendament

Nom Adreça Localitat
Oficina de Cassà C. Ample, 33 Cassà de la Selva
Oficina de L'Escala Pl. Escoles, 9 L’Escala
Oficina de Roses Pl. Llevant, 5 Roses 
Oficina de Salt C. Doctor Castany, 68 baixos Salt 
Oficina de l'Alt Empordà C. Nou, 169 Figueres
Plaça d'aparcament Pl. Hospital, s/n Girona 
Plaça d'aparcament C. Clerch i Nicolau Figueres 

 

Relació de vehicles adscrits a XALOC 

Codi Descripció Marca Model Tipus Any adquisició
5409 Vehicle terrestre Renault Clio Propietat  27/02/2007 
5410 Vehicle terrestre Renault Clio  Propietat  27/02/2007 
5411 Vehicle terrestre Renault Clio  Propietat  27/02/2007 
5412 Vehicle terrestre Renault Clio  Propietat  27/02/2007 
5763 Vehicle terrestre Renault Clio Propietat  21/11/2008
6340 Vehicle terrestre Renault Clio Propietat  31/01/2014
7343 Vehicle terrestre Toyota Yaris Propietat  09/10/2018
7950 Vehicle terrestre Toyota Corolla Propietat 15/12/2021

 

 

Darrera actualització: 01/12/2021
Font: Propi ens
Format de les dades: PDF
Llei de Transparència 19/2014: Article 11. Apartat 2. Punts a i b
Decret de Transparència 8/2021 Article 48. Apartats 1 i 2
Llei de Transparència 19/2013: Article 8. Apartat 3.
Classificació documental:                         Gestió de béns mobles i immobles / Administració de béns / Inventari