Modificacions pressupostàries

En aquest apartat podeu trobar les modificacions pressupostàries, que poden augmentar o disminuir el pressupost, en alguns casos sense alterar-lo quantitativament, en el transcurs del mateix exercici en el que s’està executant.

 

Document                                                            
Any Enllaç
Suplement de crèdit XA 3SC 1/2020 2020 Enllaç extern
Suplement de crèdit XA 3SC 1/2019 2019 Enllaç extern
Crèdit extraordinari XA 3CE 1/2018 2018 Enllaç extern
Suplement de crèdit XA 2SC 2/2018 2018 Enllaç extern
Suplement de crèdit XA 2SC 1/2018 2018 Enllaç extern
Incorporació de romanents 1IR 4/2016 2016 Enllaç extern
Incorporació de romanents 1IR 3/2016 2016 Enllaç extern
Incorporació de romanents 1IR 2/2016 2016 Enllaç extern
Incorporació de romanents 1IR 1/2016  2016 Enllaç extern
Transferència de crèdit 1TC 2/2016 2016 Enllaç extern
Transferència de crèdit 1TC 1/2016 2016 Enllaç extern
Suplement de crèdit XA 2SC 2/2016 2016 Enllaç extern
Suplement de crèdit XA 2SC 1/2016 2016 Enllaç extern
Suplement de crèdit XA 2SC 1/2015 2015 Enllaç extern

  

Darrera actualització: 03/03/2021
Font: Diputació de Girona
Format de les dades: PDF
Llei de Transparència 19/2014: Article 11. Apartat 1. Punt a.
Llei de Transparència 19/2013:  
Classificació documental:                         Gestió dels recursos econòmics / Elaboració del pressupost / Modificacions