Alliberats sindicals

Si voleu saber si aquesta Administració disposa o no d'alliberats sindicals, a quin sindicat pertanyen, quantes hores hi dediquen i quins costos generen, aquest és el lloc on podeu trobar aquesta informació.

XALOC no té cap alliberat sindical.

 

Nombre Causa de la dispensa Organització sindical Cost Hores
         

 

 

 

Darrera actualització: 23/07/2021
Font: Propi ens
Format de les dades: HTML
Llei de Transparència 19/2014: Article 9. Apartat 2.
Decret de Transparència 8/2021: Article 24
Llei de Transparència 19/2013:  
Classificació documental:                         Gestió de Recursos Humans / Relacions laborals / Seccions sindicals