Catàleg de serveis

Aquí podreu conèixer tota la informació d'utilitat sobre quins són els serveis que presta aquest ens, en quines condicions ho fa i quins compromisos de qualitat pren.

La Xarxa Local de Municipis (XALOC) és un organisme autònom de la Diputació de Girona, creat per prestar serveis de suport i assistència als ens locals de les comarques de Girona.

  

Darrera actualització: 23/02/2021
Font: Propi ens
Format de les dades: HTML
Llicència: Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Llei de Transparència 19/2014: Article 9. Apartat 1. Punt j.
Llei de Transparència 19/2013:  
Classificació documental: Organització i coordinació administrativa / Estratègies de gestió / Catàleg de serveis