Convenis, acords, pactes de caràcter funcionarial, laboral o sindical

Voleu conèixer algun conveni col·lectiu? En aquest apartat hi trobareu tots aquells que tenen relació amb aquest ens.

El següent conjunt de dades recull els convenis, acords i pactes de caràcter funcionarial, laboral o sindical, publicats en el DOGC, els BOP o el BOE, amb incidència a Catalunya, així com les interpretacions efectuades per la Comissió paritària de seguiment i interpretació de l'Acord/conveni, els acords adoptats en la Mesa general de negociació, i les adaptacions normatives diverses:

 

Document                                                            
Codi Data subscripció Data publicació
Acord regulador de les condicions de treball del personal funcionari i laboral 17100102142013 15/02/2022  
Acord regulador de les condicions de treball del personal funcionari i laboral (enllaç extern) 17100102142013 03/10/2013 15/10/2013

  

Darrera actualització: 14/03/2022
Font: Butlletí Oficial de la Província de Girona
Format de les dades: PDF
Llei de Transparència 19/2014: Article 9. Apartat 1. Punt i.
Decret de Transparència 8/2021: Article 23
Llei de Transparència 19/2013:  
Classificació documental:                         Gestió de Recursos Humans / Relacions laborals / Pactes socials