Ofertes de treball

ESTAT:
TIPOLOGIA:

MESURES PREVENTIVES COVID 19 EN ELS PROCESSOS SELECTIUS

1.Porteu la mascareta (ús obligatori). No és obligatori el seu ús durant la realització de les proves, perquè es garantirà una distància de seguretat.
2.Seguiu les recomanacions generals d’higiene (rentar-se les mans, ús de gel hidroalcohòlic, etc.).
3.Mantingueu sempre la distància de seguretat interpersonal.
4.En accedir i abandonar l’aula feu-ho de manera ordenada i seguint les indicacions dels membres del tribunal.
5.Si noteu que teniu símptomes (febre >37.3 º C, tos continuada o persistent, dificultat respiratòria, malestar general...) no us presenteu a la prova, extremeu les precaucions i contacteu immediatament amb el vostre metge d’atenció primària, al telèfon d’atenció a la COVID 19, utilitzeu l’aplicació STOP COVID19 CAT al vostre telèfon mòbil.

Ofertes de treball

Selecció d'una plaça A2 de l'àmbit jurídic tributari

Personal funcionari de carrera

10/08/2021 - 30/08/2021

Selecció d'una plaça per promoció interna A2 àmbit CAU

Personal funcionari de carrera

12/08/2021 - 31/08/2021

Selecció d'una plaça A1 àmbit recaptació executiva

Personal funcionari de carrera

13/08/2021 - 01/09/2021

Provisió del lloc de treball de responsable tècnic cadastral (C1)

Funcionaris de carrera

02/09/2021 - 21/09/2021

Provisió del lloc de treball de cap de negociat Cadastre (C1)

Personal laboral fix

02/09/2021 - 21/09/2021

Selecció de places d'auxiliar administratiu/va i d'administratiu/va

Borsa de treball auxiliars administratius:

28/09/2019 - 28/09/2021

Provisió de 9 llocs de treball d'administratius qualificats

Aquest anunci es sotmet a informació pública durant 20 dies a comptar des de la seva publicació per al seu examen i presentació d’al·legacions (Regl 214/90)

23/09/2021 - 13/10/2021

Selecció 3 programadors-operadors informàtics (C1)

Vigència de la borsa de treball:

28/12/2019 - 28/12/2021

Selecció de 8 places de tècnics superiors d’Administració General

Borsa de treball de tècnics A1 àmbit jurídic (SAT) de la convocatòria 2019/08. Vigència de la borsa de treball:

17/11/2020 - 17/11/2022

Borsa de treball de tècnic jurídic tributari (A1)

Vigència de la borsa de treball

23/08/2021 - 23/08/2023