Ofertes de treball

Selecció d'una plaça A2 de l'àmbit jurídic tributari

Vigència de la borsa de treball

Període de sol·licituds: 23/11/2021 - 22/11/2023

Estat:Vigent

Documentació i resultats:

Lloc i data de la propera prova

Data propera prova: A determinar

Descripció propera prova: