Ofertes de treball

Provisió d'un lloc de treball de cap de negociat de recaptació voluntària

Personal funcionari de carrera

Període de sol·licituds: 13/08/2022 - 01/09/2022

Estat:En procés

Documentació i resultats:

Lloc i data de la propera prova

Data propera prova: A determinar

Descripció propera prova: