Personal adscrit per adjudicataris de contractes signats amb XALOC

L’article 9.1.h) de la LTAIPBG disposa que la informació relativa a l’organització institucional i l’estructura administrativa que l’Administració ha de fer pública en aplicació del principi de transparència ha d’incloure la relació dels llocs ocupats per personal adscrit pels adjudicataris de contractes signats amb l’Administració que, en virtut del contracte, dugui a terme una activitat, un servei o una obra amb caràcter permanent en una dependència o un establiment públic, i també el règim de dedicació i el règim retributiu d’aquest personal i les tasques que duu a terme.

 

Document                                                            
Format Mida
Relació de personal adscrit per adjudicataris PDF 94,23 Kb

 

 

Darrera actualització: 30/07/2021
Font: Propi ens
Format de les dades: PDF
Llei de Transparència 19/2014: Article 9. Apartat 1. Punt h.
Decret de Transparència 8/2021: Article 43. Apartat 9.
Classificació documental: Organització i coordinació / Contractació / Gestió contractació