Relació de llocs de treball

L'equip humà de la Xarxa Local de Municipis (XALOC) està integrat per totes les treballadores i treballadors públics de l'organisme autònom, els quals tenen una relació laboral de caràcter funcionarial o laboral.

En aquest espai podreu trobar la relació de llocs de treball (RLT) de tots aquests empleats i treballadors públics:

 

Document                                                            
Data de publicació Enllaç
Relació de llocs de treball 10/05/2022 Enllaç extern
Relació de llocs de treball 08/04/2022 Enllaç extern
Relació de llocs de treball 01/02/2021 Enllaç extern
Relació de llocs de treball 02/03/2020 Enllaç extern
Relació de llocs de treball 29/07/2019 Enllaç extern
Relació de llocs de treball 24/01/2018 Enllaç extern
Relació de llocs de treball 25/01/2017 Enllaç extern
Relació de llocs de treball 02/02/2016 Enllaç extern
Relació de llocs de treball 21/01/2015 Enllaç extern

  

Darrera actualització: 10/05/2022
Font: Cercador d'Informació i Documentació Oficials. Diputació de Barcelona
Format de les dades: PDF
Llei de Transparència 19/2014: Article 9. Apartat 1. Punt d.
Decret de Transparència 8/2021: Article 20. Apartat 1. Punt a.
Llei de Transparència 19/2013:  
Classificació documental:                         Gestió de Recursos Humans / Organització del personal / Plantilla