Plans i programes

Per actuar de manera ordenada, coherent i coordinada, XALOC planifica com fer-ho. Aquesta part té els plans i els programes anuals i plurianuals, de caràcter general o sectorial, que estableixen les directrius estratègiques de les polítiques públiques.

 

Darrera actualització: 30/01/2020
Font: Propi ens
Format de les dades: HTML
Llicència: Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Llei de Transparència 19/2014: Article 12
Llei de Transparència 19/2013: Article 6. Punt 2
Classificació documental:                         Organització i coordinació administrativa / Estratègies de gestió administrativa / Plans d'actuació