Actes del Consell Rector de XALOC

En compliment de l'article 10.2 de la Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, aquí trobareu les actes del Consell Rector, l'òrgan que assumeix el govern, la direcció superior i l'alta orientació i la fixació de les grans línies d'actuació de XALOC:

Per a conèixer el funcionament de les sessions del Consell Rector, podeu dirigir-vos als articles 10-12 dels Estatuts de l'organisme autònom Xarxa Local de Municipis (XALOC) de la Diputació de Girona.

 

Darrera actualització: 08/06/2022
Font: Propi ens
Format de les dades: PDF
Llicència: Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Llei de Transparència 19/2014: Article 8. Apartat 1. Punt c.
Decret de Transparència 8/2021: Article 46. Apartat 2.
Llei de Transparència 19/2013:  
Classificació documental: Acció i òrgans de govern / Òrgans col·legiats de govern / Consell Rector