Instruccions

 

Darrera actualització: 18/01/2021
Font: Propi ens. Butlletí Oficial de la Província de Girona
Format de les dades: PDF
Llicència: Open Data Commons Attribution License 1.0 (OCD-By 1.0)
Llei de Transparència 19/2014: Article 10. Apartat 1. Punt b.
Llei de Transparència 19/2013: Article 7. Apartat a.
Classificació documental: Acció i òrgans de govern / Control funcionament normatiu / Reglaments