Política d’identificació i signatura electrònica de la Diputació de Girona i del seu sector públic institucional

Aprovació pel Ple de la Diputació de Girona: 22/12/2020

 

Entrada en vigor: 15/01/2021

 

Publicació: BOP 8 (14/01/2021)

 

Text (per visualitzar-lo cal tenir instal·lat el programa Acrobat Reader):

  Text oficial publicat al BOP de Girona núm. 8 de 14 de gener de 2021

 

 

Darrera actualització: 18/01/2021
Font: Propi ens. Butlletí Oficial de la Província de Girona
Format de les dades: PDF
Llicència: Open Data Commons Attribution License 1.0 (OCD-By 1.0)
Llei de Transparència 19/2014: Article 10. Apartat 1. Punt a.
Llei de Transparència 19/2013: Article 7. Apartat b.
Classificació documental: Acció i òrgans de govern / Control funcionament normatiu / Reglaments