Ordenança reguladora dels preus públics per a l'assistència jurídica davant la jurisdicció contenciosa administrativa

Aprovació inicial en sessió plenària: 17/03/2015

 

Entrada en vigor: 16/06/2015

 

Publicació: BOP 114 (15/06/2015)

 

Text (per visualitzar-lo cal tenir instal·lat el programa Acrobat Reader):

  Text oficial d'aprovació definitiva publicat al BOP de Girona núm. 114 de 15 de juny de 2015

  Text íntegre