Textos oficials dels estatuts de XALOC

Per visualitzar-los cal tenir instal·lat el programa Acrobat Reader.

 

Títol Aprovada Vigent Publicació oficial                     

Estatuts de l'Organisme de Gestió Tributària

16/07/2002   BOP 151 (07/08/2002)
Esmena de l'edicte d'aprovació definitiva 03/09/2002   BOP 173 (09/09/2002)
Modificació aprovada pel Ple de la Diputació de Girona 15/06/2004 15/09/2004 BOP 178 (14/09/2004)
Modificació aprovada pel Ple de la Diputació de Girona 19/02/2008 04/03/2008 BOP 44 (03/03/2008)
Modificació aprovada pel Ple de la Diputació de Girona 16/12/2014 24/02/2015 BOP 36 (23/02/2015)