Ordenança general de l’administració electrònica de la Diputació de Girona i dels seus organismes autònoms administratius

Aprovació inicial en sessió plenària: 15/05/2012

 

Entrada en vigor: 17/07/2012

 

Publicació: BOP 137 (16/07/2012)

 

Afectat per: 

Modificació provisional aprovada en sessió plenària de la Diputació de Girona el 19 de maig de 2020

 

Textos (per visualitzar-los cal tenir instal·lat el programa Acrobat Reader):

 Textos oficials de l'ordenança i de les posteriors modificacions

 Text oficial de l'aprovació definitiva publicat al BOP de Girona núm. 137 de 16 de juliol de 2012

 

 

Darrera actualització: 13/08/2020
Font: Propi ens. Butlletí Oficial de la Província de Girona
Format de les dades: PDF
Llicència: Open Data Commons Attribution License 1.0 (OCD-By 1.0)
Llei de Transparència 19/2014: Article 10. Apartat 1. Punt a.
Llei de Transparència 19/2013: Article 7. Apartat c.
Classificació documental: Acció i òrgans de govern / Control funcionament normatiu / Ordenances