Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació de XALOC de la Diputació de Girona

Aprovació inicial en sessió plenària: 23/05/2006

 

Entrada en vigor: 22/07/2006

 

Publicació: BOP 140 (21/07/2006)

 

Afectat per:

Modificació provisional aprovada en sessió plenària de la Diputació de Girona el 23 de setembre de 2008

Modificació provisional aprovada en sessió plenària de la Diputació de Girona el 22 de setembre de 2009

Modificació provisional aprovada en sessió plenària de la Diputació de Girona el 21 de setembre de 2010

Modificació provisional aprovada en sessió plenària de la Diputació de Girona el 18 d'octubre de 2011

Modificació provisional aprovada en sessió plenària de la Diputació de Girona el 17 de juliol de 2012

Modificació provisional aprovada en sessió plenària de la Diputació de Girona el 19 de novembre de 2013

Modificació provisional aprovada en sessió plenària de la Diputació de Girona el 21 d'octubre de 2014

Modificació provisional aprovada en sessió plenària de la Diputació de Girona el 21 d'abril de 2015

Modificació provisional aprovada en sessió plenària de la Diputació de Girona el 24 de novembre de 2015

Correcció d'errades en relació amb la publicació de l'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació de XALOC de la Diputació de Girona

Modificació provisional aprovada en sessió plenària de la Diputació de Girona el 21 de novembre de 2017

Modificació provisional aprovada en sessió plenària de la Diputació de Girona el 23 de gener de 2018

Modificació provisional aprovada en sessió plenària de la Diputació de Girona el 27 de novembre de 2018

Modificació provisional aprovada en sessió plenària de la Diputació de Girona el 19 de novembre de 2019

Correcció d'errades en relació amb la publicació de l'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació de XALOC de la Diputació de Girona de data 28 de maig de 2020

 

Textos (per visualitzar-los cal tenir instal·lat el programa Acrobat Reader):

 Textos oficials de l'ordenança inicial i de les posteriors modificacions

 Text consolidat vigent. Inclou les modificacions successives

 

El text consolidat presenta, en un únic redactat, l'ordenança amb les seves posteriors modificacions i correccions per facilitar-ne la lectura i comprensió.

Advertim que, en cas que el text consolidat no coincideixi amb les modificacions i correccions dels textos publicats, prevalen els textos oficials publicats al Butlletí Oficial de la Província de Girona.

 

 

Darrera actualització: 10/06/2020
Font: Propi ens. Butlletí Oficial de la Província de Girona
Format de les dades: PDF
Llicència: Open Data Commons Attribution License 1.0 (OCD-By 1.0)
Llei de Transparència 19/2014: Article 10. Apartat 1. Punt a.
Llei de Transparència 19/2013: Article 7. Apartat c.
Classificació documental: Acció i òrgans de govern / Control funcionament normatiu / Ordenances