Ordenança de les taxes per la prestació de serveis encomanats a XALOC en matèria de gestió, inspecció i recaptació de tributs i d'altres ingressos de dret públic, així com per la prestació de serveis en matèria cadastral

Aprovació inicial en sessió plenària: 23/05/2006

Entrada en vigor: 22/07/2006

Publicació: BOP 140 (21/07/2006)

Afectat per:

Modificació provisional aprovada en sessió plenària de la Diputació de Girona el 17 de febrer de 2009

Modificació provisional aprovada en sessió plenària de la Diputació de Girona el 16 de març de 2010

Modificació provisional aprovada en sessió plenària de la Diputació de Girona el 22 de novembre de 2011

Modificació provisional aprovada en sessió plenària de la Diputació de Girona el 19 de març de 2013

Modificació provisional aprovada en sessió plenària de la Diputació de Girona el 18 de febrer de 2014

Modificació provisional aprovada en sessió plenària de la Diputació de Girona el 17 de març de 2015

Modificació provisional aprovada en sessió plenària de la Diputació de Girona el 16 de juny de 2015

Modificació provisional aprovada en sessió plenària de la Diputació de Girona el 24 de novembre de 2015

Modificació provisional aprovada en sessió plenària de la Diputació de Girona el 21 de febrer de 2017

Modificació provisional aprovada en sessió plenària de la Diputació de Girona el 21 de novembre de 2017

Modificació provisional aprovada en sessió plenària de la Diputació de Girona el 20 d'abril de 2021

 

Textos (per visualitzar-los cal tenir instal·lat el programa Acrobat Reader):

  Textos oficials de l'ordenança inicial i de les posteriors modificacions

  Text consolidat vigent. Inclou les modificacions successives

 

El text consolidat presenta, en un únic redactat, l'ordenança amb les seves posteriors modificacions i correccions per facilitar-ne la lectura i comprensió.

Advertim que, en cas que el text consolidat no coincideixi amb les modificacions i correccions dels textos publicats, prevalen els textos oficials publicats al Butlletí Oficial de la Província de Girona.

 

Darrera actualització: 01/09/2021
Font: Propi ens. Butlletí Oficial de la Província de Girona
Format de les dades: PDF
Llicència: Open Data Commons Attribution License 1.0 (OCD-By 1.0)
Llei de Transparència 19/2014: Article 10. Apartat 1. Punt a.
Llei de Transparència 19/2013: Article 7. Apartat c.
Classificació documental: Acció i òrgans de govern / Control funcionament normatiu / Ordenances