Plans de servei

 

Darrera actualització: 08/10/2021
Font: Propi ens i el Butlletí Oficial de la Província de Girona
Format de les dades: PDF
Llicència: Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Llei de Transparència 19/2014: Article 10. Apartat 1. Punt a i Article 63. Apartat 2
Llei de Transparència 19/2013: Article 6. Punt 2
Classificació documental:                         Acció i òrgans de govern / Control funcionament normatiu / Reglaments