Pla de serveis en matèria de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic

Aprovació: 20/06/2006

 

Publicació: BOP 141 (24/07/2006)

 

Afectat per:

Modificació aprovada pel Consell Rector en sessió celebrada el 9 d'octubre de 2007

Modificació aprovada pel Consell Rector en sessió celebrada l'1 de desembre de 2009

Modificació aprovada pel Consell Rector en sessió celebrada el 2 de març de 2010

Modificació aprovada pel Consell Rector en sessió celebrada el 2 de juny de 2010

Modificació aprovada pel Consell Rector en sessió celebrada el 5 d'octubre de 2010

Modificació aprovada pel Consell Rector en sessió celebrada el 9 de desembre de 2010

Modificació aprovada pel Consell Rector en sessió celebrada el 8 de novembre de 2011

Modificació aprovada pel Consell Rector en sessió celebrada el 30 de novembre de 2012

Modificació aprovada per la Diputació de Girona en sessió plenària celebrada el 19 de març de 2013

Modificació aprovada pel Consell Rector en sessió celebrada el 3 de març de 2015

Modificació aprovada pel Consell Rector en sessió celebrada el 7 d'abril de 2015

Modificació aprovada pel Consell Rector en sessió celebrada l'1 de març de 2016

Modificació aprovada pel Consell Rector en sessió celebrada el 13 de setembre de 2016

Modificació aprovada pel Consell Rector en sessió celebrada el 7 de febrer de 2017

Modificació aprovada pel Consell Rector en sessió celebrada el 31 d'octubre de 2017

Derogació i substitució del pla de 2006 aprovada pel Consell Rector en sessió celebrada el 7 de juliol de 2020

Modificació aprovada pel Consell Rector en sessió celebrada el 28 de setembre de 2021

 

Textos (per visualitzar-los cal tenir instal·lat el programa Acrobat Reader):

  Textos oficials del pla inicial i de les posteriors modificacions

  Text vigent

 

El text consolidat presenta, en un únic redactat, el Pla de serveis amb les seves posteriors modificacions i correccions per facilitar-ne la lectura i comprensió.

Advertim que, en cas que el text consolidat no coincideixi amb les modificacions i correccions dels textos publicats, prevalen els textos oficials publicats al Butlletí Oficial de la Província de Girona.

  

Darrera actualització: 08/10/2021
Font: Propi ens i el Butlletí Oficial de la Província de Girona
Format de les dades: PDF
Llicència: Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Llei de Transparència 19/2014: Article 10. Apartat 1. Punt a i Article 63. Apartat 2
Llei de Transparència 19/2013: Article 6. Punt 2
Classificació documental:                         Acció i òrgans de govern / Control funcionament normatiu / Reglaments