Pla de servei de gestió cadastral als ajuntaments de les comarques de Girona

Aprovació pel Consell Rector: 18/09/2007

 

Publicació: BOP 214 (05/11/2007)

 

Afectat per:

Modificació aprovada pel Consell Rector en sessió celebrada el 2 de març de 2010

 

Textos (per visualitzar-los cal tenir instal·lat el programa Acrobat Reader):

  Text oficial del pla inicial
  Text íntegre incorporada la modificació del Pla de serveis de gestió cadastral