Reglament del Registre d'empleats públics habilitats

Aprovació: 06/08/2020

 

Entrada en vigor: 26/10/2020

 

Publicació: BOP 205 (23/10/2020)

 

Textos (per visualitzar-los cal tenir instal·lat el programa Acrobat Reader):

 Text oficial del Reglament

 

Darrera actualització: 23/10/2020
Font: Propi ens. Butlletí Oficial de la Província de Girona
Format de les dades: PDF
Llicència: Open Data Commons Attribution License 1.0 (OCD-By 1.0)
Llei de Transparència 19/2014: Article 10. Apartat 1. Punt a.
Llei de Transparència 19/2013: Article 7. Apartat c.
Classificació documental: Acció i òrgans de govern / Control funcionament normatiu / Reglaments