Contractes Menors

Exercicis Adjudicatari Tipus
Any Expedient Tipus Objecte Adjudicatari Aprovació Preu Total
2018 2018099-AO Contractació d'obres Remodelació pati interior de la seu central de XALOC. Silva Garzón, Juan Miguel 10/12/2018 8,505.09€
2018 2018091-SI Adquisició de béns inventariables Adquisició d'un servidor de virtualització. Ph Systems, Sl 30/11/2018 13,673.00€
2018 2018098-AO Privats Subscripció bases de dades Wolters Kluwer. Wolters Kluwer Sa 30/11/2018 3,961.29€
2018 2018094-AO Privats Abonament anual (any 2019) aparcament situat al carrer Clerch i Nicolau de Figueres. Parking Sport Sc 30/11/2018 750.97€
2018 2018098-AO Privats Subscripció a les bases de dades Wolters Kluwer 2019 Wolters Kluwer Sa 30/11/2018 3,961.29€
2018 2018097-AO Adquisició de béns inventariables Subministrament d'una llitera per a ús mèdic. J. Touron Sa 30/11/2018 678.42€
2018 2018095-SI Adquisició de béns inventariables Adquisició de sis switxos de xarxa. New Project Networking Sl 30/11/2018 3,456.97€
2018 2018092-SI Adquisició de béns inventariables Subministrament de dos equips portàtils amb pantalla tàctil. Ph Systems, Sl 30/11/2018 2,140.85€
2018 2018096-SI Adquisició de béns inventariables Subscripció quatre llicències de signatura biomètrica. Edatalia Data Solutions Sl 30/11/2018 2,377.65€
2018 2018090-SI Adquisició de béns inventariables Adquisicó d'un telèfon mòbil Iphone 8 Plus 64 Gb Microgestió, S.L 08/11/2018 799.00€
2018 2018087-AO Adquisició de béns inventariables Adquisició i instal·lació de 4 càmeres i gravadors IP per a les oficines territo(...) Protec Seguretat Integral, Sl 25/10/2018 8,220.35€
2018 2018089-AO Adquisició de béns inventariables Adquisició de dues fonts d'aigua per a les plantes 1 i 2 de la seu central de XALOC. Abc Girona Sl 24/10/2018 1,379.40€
2018 2018088-AO Adquisició de béns inventariables Subministrament i instal·lació de set cortines per a l'oficina territorial de XA(...) Jaume Mallol Slu 19/10/2018 1,512.50€
2018 2018086-GE Contractació de serveis Elaboració d'un estudi d'anàlisi i identificació dels costos incorreguts per XAL(...) Calders Economistes Sl 21/09/2018 17,908.00€
2018 2018085-AO Adquisició de béns inventariables Subministrament de tres neveres per a les oficines territorials de XALOC a Figue(...) Media Markt Girona Sa 19/09/2018 695.99€
2018 2018084-SI Contractació de serveis Contractació del servei de manteniment del programari de gestió de pressupostos (...) Spai Innova Astigitas Sl 09/08/2018 4,961.00€
2018 2018083-AO Adquisició de béns inventariables Adquisició d'un vehicle híbrid. Japand 21 Slu 08/08/2018 17,847.50€
2018 2018082-AO Adquisició de béns inventariables Subministrament de fonts d'aigua refrigerada per a tres oficines territorials. Abc Girona Sl 09/07/2018 2,069.10€
2018 2018081-SI Adquisició de béns inventariables Adquisició d'un servidor de virtualització. Estanys Blaus, Sl 14/06/2018 13,864.13€
2018 2018080-SI Adquisició de béns inventariables Adquisició de llicències d'ús per a la centraleta telefònica. Bc Sistemas De Comunicacion Sl 06/06/2018 1,755.66€
2018 2018079-SI Adquisició de béns inventariables Adquisició de `10 llicències MS Office Standard, 5 llicències MS Office Professi(...) Ph Systems, Sl 04/06/2018 7,906.14€
2018 2018077-AJ Contractació d'obres Aranzel de drets de procuradors dels tribunals. Representació processal pels rec(...) Carmen Ribas Buyó 16/05/2018 386.70€
2018 2018078-AO Subministres (no inventariables) Adquisició dels manuals digitals "Guía ràpida nueva LCSP", "Clave pràctica de de(...) Lefebvre-El Derecho Sa 16/05/2018 93.60€
2018 2018074-AJ Contractació de serveis Aranzel de drets de procuradors dels tribunals. Representació processal pel recu(...) Argimiro Vazquez Guillen 16/05/2018 363.00€
2018 2018068-AO Subministres (no inventariables) Adquisició de 15 marcs A4 Gonzàlez Herràiz Joan Marc 10/05/2018 508.20€
2018 2018075-GT Contractació de serveis Aranzel de drets de procuradors dels tribunals. Representació processal davant e(...) Carmen Ribas Buyó 10/05/2018 163.87€
2018 2018073-SI Contractació de serveis Substitució del cablejat actual per cables apantallats a l'oficina territorial d(...) Radiansa Consulting Sl 10/05/2018 913.56€
2018 2018049-AO Adquisició de béns inventariables Adquisicó d'una destructora model DAHLE 40104 per a l'oficina territorial del Gi(...) Comercial Paperera Sl 08/05/2018 405.35€
2018 2018076-GE Contractació de serveis Servei d'allotjament i esmorzar hotel de Saragossa els dies 16 i 17 de maig per (...) Viajes Barceló Sl 08/05/2018 871.20€
2018 2018072-SI Subministres (no inventariables) Adquisició d'una llicència Adobe Acrobat DC Pro Estanys Blaus, Sl 08/05/2018 583.22€
2018 2018070-AO Subministres (no inventariables) Subministrament de sobres. Tompla Industria Internacional Del Sobre Sl 08/05/2018 2,194.94€
2018 2018066-AO Subministres (no inventariables) Subministrament de garrafes d'aigua per a les oficines de XALOC Beltran Ramirez Sa 08/05/2018 1,540.00€
2018 2018060-SAT Adquisició de béns inventariables Adquisició d'una pissarra suport forma "T" amb rodes 100x120 cm Pmc Grup 1985 Sa 04/05/2018 322.53€
2018 2018067-AO Privats Subscripcions a les bases de dades Atlas Procedimientos Tributarios i Web de Trá(...) Wolters Kluwer Sa 04/05/2018 951.06€
2018 2018065-AO Subministres (no inventariables) Adquisició dels manuals digitals "Manual para la selección de empleades públicos(...) Wolters Kluwer Sa 04/05/2018 281.68€
2018 2018064-AO Subministres (no inventariables) Adquisició de 500 unitats de carpetes amb gomes. Cantalozella Arts Gràfiques 04/05/2018 1,098.68€
2018 2018062-AO Contractació d'obres Contractació del servei de revisió de la instal·lació contra incendis de la seu (...) Comsis Comunicacions Sl 23/04/2018 599.16€
2018 2018063-GE Contractació de serveis Servei de desplaçament i allotjament per a dos ponents el dia 27 d'abril dins de(...) Viajes Barceló Sl 23/04/2018 679.57€
2018 2018061-AO Subministres (no inventariables) Adquisició de cinc segells amb el logo de XALOC. Stein Girona Sl 17/04/2018 132.20€
2018 2018056-AO Contractació de serveis Coordinació del seminari d'actualització jurídica i dret local. Marta Franch Saguer 16/04/2018 1,500.00€
2018 2018040-AO Privats Subscripció anual a la base de dades Aranzadi Fusión Instituciones. Editorial Aranzadi, Sa 16/04/2018 13,101.03€
2018 2018058-AO Contractació de serveis Formació corresponent al curs de procediment adminsitratiu (Llei 39/2015, Llei 4(...) Roger Cots Valverde 13/04/2018 800.00€
2018 2018059-SI Contractació de serveis Manteniment de l'aplicació de gestió de sol·licituds. Horizoon Software, Sl 12/04/2018 1,573.00€
2018 2018057-AO Contractació de serveis Revisió del vehicle matrícula 5753 FMX Santiago Juandó, Sa 09/04/2018 199.60€
2018 2018053-AO Contractació de serveis Servei de revisió del vehicle 5471GJY Santiago Juandó, Sa 04/04/2018 189.51€
2018 2018050-AO Contractació de serveis Treballs corresponents a diversos canvis de mobiliari i reparacions. Oficina I Arxiu, Sa 04/04/2018 217.80€
2018 2018039-GE Contractació de serveis Servei de desplaçament, allotjament i esmorzar per a nou treballadors de XALOC p(...) Viajes Barceló Sl 28/03/2018 3,094.44€
2018 2018048-AO Subministres (no inventariables) Subministrament de material d'oficina. Office Depot Sl 26/03/2018 1,528.02€
2018 2018055-AO Contractació de serveis Publicació d'un anunci a El Punt Avui el dia 1 d'abril de 2018. Hermes Comunicacions Sa 26/03/2018 471.90€
2018 2018051-AO Contractació de serveis Servei de revisió de manteniment del vehicle amb matrícula 5810 FMX Santiago Juandó, Sa 26/03/2018 199.60€