Presentació de la declaració informativa anual de la taxa per aprofitament especial del domini públic local (TA-10)

Presentació de la declaració informativa anual de la taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis d’interès general en relació a les percepcions que hagin efectuat als titulars de les xarxes utilitzades

Escolliu el tipus de tramitació

Aclariments

Com fer-ho