Presentació de la declaració informativa anual de la taxa per aprofitament especial del domini públic local

Presentació de la declaració informativa anual de la taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis d’interès general en relació a les percepcions que hagin efectuat als titulars de les xarxes utilitzades

Aclariments

Com fer-ho

Tramitació en línia:

Només l'interessat (cal disposar de credencials d'accés)

Tramita