Accés a la visualització de fotografia de multa de trànsit

Veure les imatges dels expedients de denúncies en què s'ha tingut coneixement de la infracció per mitjans de captació: radar, foto vermell i càmeres d'accés.

Aclariments

Qui ho pot demanar?

La persona titular i/o responsables de la denúncia

Com es poden visualitzar les fotografies?

Caldrà introduir el DNI/CIF del titular notificat o requerit i el Codi segur de verificació (CSV) o Codi NRP de les multes de trànsit

Què es visualitza?

  • En cas que les imatges estiguin captades pel sistema de control de velocitat es visualitza la fotografia de la denúncia
  • En cas que estiguin captades pel control de pas en vermell dels semàfor, es visualitza la foto de la denúncia, la seqüència de 5 fotografies recollides pel sistema
  • En cas que les imatges estiguin captades pel sistema de control d'accés es visualitza la fotografia de la denúncia