Sol·licitud de PIN d'accés a carpeta ciutadana

Aquest tràmit permet sol·licitar el PIN per accedir a la Carpeta Ciutadana.

Escolliu el tipus de tramitació

Aclariments

Qui ho pot sol·licitar

 • L’interessat
 • El representant legal

Qui tramita la sol·licitud

L’Àrea de gestió tributària i recaptació de Xaloc.

Requisits per a recollir el contracte i el pin

 • Persona física:
 • Persona Jurídica:
  • En cas de ser el representant legal de la persona jurídica:
   • DNI del representant legal
   • còpia de les escriptures de poders o document públic assimilable.
  • En cas de ser persona autoritzada pel representant legal de la persona jurídica:
   • DNI de la persona autoritzada
   • Copia del DNI del representant legal de la persona jurídica
   • Còpia de les escriptures de poders o document públic assimilable.

En cas de comunitat de propietaris, també caldrà còpia de l’acta de la junta de propietaris o certificació del secretari-administrador. En cas d’altres entitats, còpia de document de constitució o estatut de l’entitat.

Què és la carpeta ciutadana?

Aquest canal de comunicació permet l'atenció àgil i directe amb el ciutadà. És l'oficina d'atenció personalitzada a la xarxa. Permet, entre d'altres, la realització dels següents tràmits: obtenció de duplicats de rebuts, documents d'ingrés, consultes de dades de rebuts, calendaris fiscals, etc... Amb seva utilització evitareu desplaçaments innecessaris, i us suposarà un estalvi de temps i diners.

Com fer-ho

Presentant instància:

Un cop omplerta i signada, la instància es pot tramitar de diverses maneres:

 • Enviant-la per correu certificat o administratiu.
 • Lliurant-la a qualsevol de les oficines de XALOC.