Sol·licitud d'alta a l'idCAT Mòbil

És un mecanisme d'identificació electrònica orientat a la ciutadania i basat en l'enviament d'una contrasenya d'un sol ús al telèfon mòbil de l'usuari en el moment d'iniciar el tràmit i signar la documentació. Es pot utilitzar per a identificar-se en els tràmits amb les administracions catalanes que suporten aquest mecanisme i des de qualsevol dispositiu. No cal instal·lar res.

Aclariments

Organisme competent / responsable

Consorci Administració Oberta de Catalunya

Classificació temàtica

Identificació digital

Qui ho pot sol·licitar

Persones físiques majors de 16 anys a títol individual

Canals de tramitació

Telemàtic

Període de l'any en què es pot demanar

Durant tot l'any

Termini de presentació de la sol·licitud

No n'hi ha

Requisits previs

Si l'alta es realitza sense certificat digital:

  • DNI (Document Nacional d'Identitat) o TIE (Targeta d'Identitat d'Estranger)
  • TSI (Targeta Sanitària Individual) del CatSalut (Servei Català de la Salut)
  • Telèfon mòbil

Si l'alta es realitza amb certificat digital:

  • Disposar d'un certificat digital vàlid i correctament instal·lat
  • Telèfon mòbil

En tots els casos, cal tenir 16 anys.

Preu / taxa

Gratuït

Normativa

  • Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica
  • Reglament (UE) Nº 910/2014 del Parlament Europeu i del Consell de 23 de juliol de 2014 relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques al mercat interior i per la qual es deroga la Directiva 1999/93/CE
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Com fer-ho

Tramitació en línia:

Tramitar (enllaç extern)