Sol·licitud del certificat digital idCAT

L'idCAT és un certificat digital emès pel Consorci Administració Oberta de Catalunya que assegura la integritat i la confidencialitat de les transaccions electròniques i garanteix la identitat dels ciutadans mitjançant una signatura electrònica. Permet fer tràmits amb les administracions locals, la Generalitat de Catalunya i l'Administració de l'Estat, com la presentació de la declaració de la renda, entre d'altres. XALOC és una Entitat de Registre idCAT, això vol dir que actua de gestora del Consorci AOC i la ciutadania s'hi pot adreçar per demanar la signatura digital.

Aclariments

Organisme competent / responsable

Consorci Administració Oberta de Catalunya

Classificació temàtica

Identificació digital

Qui ho pot sol·licitar

Persones físiques majors de 18 anys

Canals de tramitació

Telemàtic

Període de l'any en què es pot demanar

Durant tot l'any

Termini de presentació de la sol·licitud

No n'hi ha

Requisits previs

  • Ser major d'edat
  • DNI, passaport, NIE o DNI d'altres països (països membres de l'acord Schengen). La documentació ha de ser vigent o estar en procés de renovació. En el cas d'aportar el NIE sense fotografia, caldrà aportar, a més, un altre document oficial en què aparegui la fotografia per garantir la identitat.

Preu / taxa

Gratuït

Normativa

  • Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica
  • Reglament (UE) Nº 910/2014 del Parlament Europeu i del Consell de 23 de juliol de 2014 relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques al mercat interior i per la qual es deroga la Directiva 1999/93/CE
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Termini per emetre resolució

Un cop presentat el DNI o document identificatiu (targeta de residència, passaport....) l'operador/a d'idCAT us validarà la vostra sol·licitud i us entregarà una acta de compareixença (que haureu de signar), document en el qual hi haurà les instruccions corresponents per la instal·lació del certificat que conté la signatura digital.

Disposeu de 90 dies i de 10 intents a partir d'haver validat la vostra sol·licitud a una Entitat de Registre idCAT per descarregar el vostre certificat idCAT. Un cop esgotat el termini o els intents, haureu de desplaçar-vos novament a una Entitat de Registre idCAT i repetir el procés de sol·licitud.

Com fer-ho

Tramitació en línia:

El procediment per a obtenir el certificat digital idCAT consta de tres passos:

  1. Omplir el formulari de sol·licitud que trobareu a www.idcat.cat (enllaç extern). IMPORTANT: aquesta sol·licitud cal fer-la des de l'ordinador en el qual voldreu deixar instal·lat el certificat
  2. Anar personalment a qualsevol oficina de XALOC, que és entitat de registre col·laboradora, després d'haver sol·licitat cita prèvia a través del formulari de sol·licitud o bé telefònicament, indicant l'oficina i el dia i hora desitjats. Cal presentar el document d'identitat i signar una compareixença.
  3. Instal·lar el certificat a l'ordinador des del qual s'ha fet la sol·licitud.

Més informació a www.idcat.cat i al tutorial de Sol·licitud de l'idCAT des de casa al Canal IdCat de Youtube.