Serveis de la OVC (FAQs)

Aspectes generals

Qui pot utilitzar la Carpeta Ciutadana?

Tots els ciutadans i  persones jurídiques que optin per interactuar amb XALOC a través d'Internet i disposin d'un certificat digital reconegut.

La Carpeta Ciutadana estarà disponible durant les 24 hores els 365 dies de l'any.
És segur utilitzar els serveis identificats de la Carpeta Ciutadana?
Sí, tota la informació que viatja en els serveis que requereixen identificació en la Carpeta Ciutadana de XALOC està xifrada. A més i gràcies al sistema d'autenticació implantat es garanteix que només vosaltres, com a interessats en els vostres tràmits, pugueu accedir tant a la informació de tramitació, com a les consultes de dades personals.
Com puc accedir als serveis de la Carpeta Ciutadana?

Consulteu l'apartat de sistemes d'identificació de la Carpeta Ciutadana.

Com puc importar el meu certificat digital?

INTERNET EXPLORER

Per a importar un certificat en Internet Explorer heu de realitzar els següents passos:

Accediu al menú Eines - Opcions d'Internet - Continguda - Certificats. La pestanya "Personal" (per defecte) mostra una pantalla amb la relació de Certificats personals instal·lats en el vostre navegador.

Premeu el botó "Importar", apareixerà un assistent que us guiarà durant tota la importació del certificat. Premeu el botó "següent" i a examinar, seleccioneu la ruta i el nom del fitxer del certificat que voleu importar i premeu "següent".

En la següent finestra se us demana la contrasenya amb la qual està protegit el fitxer, la introduïu i marqueu la casella "Marcar la clau privada com a exportable" perquè pugueu tornar a exportar el certificat amb la seva clau privada i "Habilitar protecció segura...". Premem "Següent".
A continuació ens indica on podeu col·locar el certificat importat, deixarem l'opció per defecte i premerem "Següent" i "Finalitzar" i si voleu establir una contrasenya al vostre certificat premeu "Nivell de seguretat" per a posar-lo a nivell alt. Assigneu una contrasenya i la seva confirmació. Premeu finalitzar i us demanarà de nou la contrasenya que heu introduït. Finalitzem l'assistent.

Si tot és correcte apareixerà un quadre informant-nos que el certificat ha estat importat correctament.

FIREFOX

Acudir al magatzem de certificats del navegador Mozilla Firefox:

Menú Eines / Opcions / Privacitat i Seguretat / Certificats / botó Veure certificats, pestanya de "Els seus Certificats".

 • Premeu en el botó "Importar"
 • Busqueu la ubicació (disc dur, cd, memòria USB, unitat de xarxa) de la còpia del certificat que voleu importar.
 • Inseriu la contrasenya mestra del vostre navegador (si va establir alguna). Si és la primera vegada que utilitzeu aquest navegador amb certificats, inseriu una contrasenya i la confirmació, aquesta contrasenya serà requerida cada vegada que vulgueu utilitzar el vostre certificat en les webs que el requereixin.
 • Inseriu la contrasenya amb la qual vau protegir la vostra còpia de seguretat
 • Si tot el procés és correcte, rebreu el següent missatge:

"S'han restaurat satisfactòriament el vostre(s) certificat(s) de seguretat i clau(s) privada(s)."

Notificació electrònica

Què és la "Notificació electrònica"?

L'Article 41.1 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estableix el caràcter preferent de les notificacions per mitjans electrònics. En tot cas, es realitzaran d'aquesta manera quan l'interessat resulti obligat a rebre-les per aquesta via.

Per tant, per a aquells interessats que no estan obligats, la notificació electrònica tenen caràcter voluntari. Les persones podran decidir i comunicar en qualsevol moment a l'Ajuntament, que les notificacions successives es practiquin o deixin de practicar-se per mitjans electrònics.

D'acord amb l'art. 43.1 de la mateixa norma, la notificació electrònica ha de ser practicada mitjançant compareixença l'OVC, tant per a l'accés a les notificacions electròniques derivades d'aquells procediments als quals voluntàriament hàgiu decidit subscriure-us com per a aquells en els quals la notificació electrònica sigui obligatòria.

En el cas dels usuaris obligats per l'Art. 14.2 de la Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, aquest serà el mitjà de notificació emprat, a causa de l'obligació a relacionar-se per mitjans electrònics amb les Administracions Públiques.

Aquest servei compleix amb les màximes garanties de confidencialitat, autenticitat i privacitat amb la finalitat d'assegurar la identitat dels participants i la seguretat de les comunicacions.

Què necessito per a donar-me d'alta en el servei de "Notificació electrònica"?
 • Identificar-vos mitjançant certificat de signatura electrònica o mitjà d'identificació electrònica admès.
 • Tenir una adreça de correu electrònic (en cas d'usuaris obligats).
 • Subscriure-us al servei.
Com funciona la "Notificació electrònica"?

Cada vegada que es posi a disposició una notificació electrònica, l'Ajuntament enviarà un correu electrònic informatiu a l'adreça de correu electrònic que vosaltres vau indicar. Tingueu en compte que aquest correu electrònic només té efectes informatius.

Accediu assíduament a la vostra bústia de notificacions electròniques per a verificar si s'ha posat a disposició una nova notificació. No deixiu transcórrer un temps superior als 10 dies naturals termini que la normativa reguladora estableix perquè vosaltres accediu a la notificació. En cas contrari, transcorregut el termini, l'Ajuntament entendrà que vosaltres heu rebutjat la notificació donant per notificat l'acte amb caràcter general tret que d'ofici o a instància es comprovi la impossibilitat tècnica o material de l'accés.

En la bústia podrà acceptar i rebutjar les noves notificacions. En aquest moment la persona (física o jurídica) es donarà per notificada i podrà consultar les ja acceptades o rebutjades.

L'acceptació o rebuig de la notificació suposarà l'emissió del corresponent justificant de recepció.

Com em subscric/dono de baixa del servei de "Notificació electrònica"?

Existeixen diverses maneres de subscriure's o donar-se de baixa del servei de notificació electrònica.

1.- Des de la sol·licitud "Subscripció o baixa de notificacions electrònica"

Podrem triar 3 opcions:

 • En la bústia de notificacions electròniques de l'OVC:
  • Permet la subscripció al servei de notificació electròniques per a tots els procediments disponibles en l'OVC.
 • Per correu postal:
  • Permet la baixa al servei de notificació electròniques per a tots els procediments disponibles en l'OVC.
 • Desitjo triar per tipus de tràmit:
  • Permet la subscripció o baixa al servei de notificació electrònica de manera individual per a cadascun dels procediments disponibles en l'OVC.

 

2.- Des del propi tràmit

Durant el procés de tramitació es tria el mitjà de notificació.

 • Notificació electrònica: en seleccionar aquest mitjà s'està subscrivint al servei de notificació electrònica únicament en aquest procediment.
 • Notificació paper: en seleccionar aquest mitjà s'està donant de baixa del servei de notificació electrònica únicament en aquest procediment.
Com puc consultar "Les meves notificacions"

Pot consultar l'estat de les seves notificacions des del servei "Bústia de notificacions electròniques".

Per a saber més sobre com utilitzar aquest servei premeu aquí.

Les meves dades

Com puc consultar i modificar "Les meves dades de contacte"?

Pot consultar i modificar les seves dades de contacte des del servei "Dades personals" del menú "Les meves Dades".

Per a saber més sobre aquest servei premeu aquí.

Com puc consultar "Les meves anotacions d'entrada i sortida"?

Pot consultar la informació referent a les seves anotacions d'entrada i sortida des del servei "Anotacions en el registre" del menú "Les meves Dades".

Per a saber més sobre aquest servei premeu aquí.

Com puc consultar "Els meus expedients"?

Pot consultar la informació referent als seus expedients des del servei "Expedients" del menú "Les meves Dades".

Per a saber més sobre aquest servei premeu aquí.

Com puc consultar "Els meus rebuts"?

Pot consultar la informació referent als seus rebuts pendents i cobrats des del servei "Rebuts" del menú "Tributs".

Per a saber més sobre aquest servei premeu aquí.

Com puc consultar "Les meves liquidacions"?

Pot consultar la informació referent a les seves liquidacions des del servei "Liquidacions" del menú "Tributs".

Per a saber més sobre aquest servei premeu aquí.

Com puc pagar "Els meus rebuts"?

Pot pagar un rebut des del servei "Rebuts" del menú "Tributs".

Per a saber més sobre aquest servei premeu aquí.

Com puc pagar "Les meves liquidacions"?

Pot pagar una liquidació des del servei "Liquidacions" del menú "Tributs".

Per a saber més sobre aquest servei premeu aquí.

Com puc consultar "Els meus objectes tributaris"?

Pot consultar la informació referent als seus Objectes tributaris des del servei "Objectes tributaris" del menú "Tributs".

Per a saber més sobre aquest servei premeu aquí.

Com puc consultar "El meu calendari fiscal"?

El calendari fiscal és el calendari en el qual s'indiquen les dates en les quals els contribuents poden realitzar gestions, consultar dades o presentar documents i efectuar els pagaments als quals estiguessin obligats segons la seva activitat i la seva situació econòmica. Els calendaris fiscals solen incloure les dates a recordar per al compliment de les nostres obligacions fiscals enfront de l'Ajuntament.

Pot consultar el calendari fiscal des del servei "Calendari fiscal" del menú "Accés públic".

Per a saber més sobre aquest servei premeu aquí.

Com puc consultar "Els meus documents"?

Aquest servei de l'Ajuntament permet que un ciutadà pugui consultar en tot moment la disponibilitat dels documents que s'ha generat de manera automàtica des de la mateixa OVC.

Pot consultar els seus documents des del servei "Documents" del menú "Documents".

Per a saber més sobre aquest servei premeu aquí.

Altres serveis

En què consisteix la "Validació de documents"?

Tots els documents signats electrònicament en l'aplicació incorporen un Codi Segur de Verificació (CSV) generat automàticament.

D'aquesta forma, quan s'imprimeix una còpia en paper, aquest codi actua com a "localitzador" del document dins de l'arxiu electrònic de l'Ajuntament, dotant al document en paper de la consideració de còpia autèntica amb caràcter general legal.

Si un ciutadà o una altra Administració reben la còpia en paper, poden verificar la seva autenticitat de document de forma molt senzilla.

N'hi ha prou que accedeixin a l'OVC de l'Ajuntament, al servei "Validació de documents" del menú "Tràmits" i teclegin el codi d'identificació. En aquest mateix moment podran descarregar la versió original del document en format electrònic i comprovar la seva autenticitat.

Pot accedir a aquest servei des de l'opció "Validació de documents" del menú "Documents".

Per a saber més sobre aquest servei premeu aquí.