Sistemes d'identificació

La Carpeta Ciutadana de la Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona permet la identificació a través d'un certificat electrònic reconegut. S'entén per certificat electrònic reconegut tot aquell que estigui suportat en la plataforma de @Firma  del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

Igualment es recomana fer ús d'algun dels aquí indicats:

També es permet la identificació a través de VÀLid. Per a obtenir més informació premeu aquí.