Presentació

Benvinguts a la Seu Electrònica de XALOC

La Seu Electrònica de XALOC és el mitjà electrònic que millora l'actuació administrativa i els serveis que Xaloc té encomanats, facilitant les relacions amb la ciutadania, les empreses i altres administracions públiques i entitats.

Un sistema obert 24 hores durant el 365 dies de l'any, més integral, més transparent i més proper, que permet l'accés a la informació i als serveis amb les mateixes garanties que es faria de forma presencial.

Tots els Tràmits

Presencial
En línia
Ciutadania
Entitats
Empreses
Col·laboradors